Личен купувач Съдейства при закупуването на стоки или услуги
Съдейства при закупуването на стоки или услуги

Общи условия

Общи условия за ползване

Моля, прочетете внимателно тези условия и изисквания, тъй като те са свързани с Вашите права и задължения по силата на закона и определят условията за използване на услугите на Shopper.Minamart.eu.

Настоящите условия за услугите следва да се регулират и тълкуват в съответствие със законите на Република България, като всички възникнали спорове ще бъдат решавани само от Български съдилища. Ако някои от условията на услугите бъдат признати от компетентен съдебен орган за незаконосъобразни, невалидни или неприложими, изцяло или частично, това няма да се отрази на валидността на останалите условия за услугите, които ще продължат да бъдат валидни и в сила в най-голяма степен, позволена от закона. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Shopper.Minamart.eu по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти, които ще бъдат информирани чрез платформата или чрез имейл.

Регистрация

За да се използват услугите на Shopper.Minamart.eu потребителят е длъжен да направи своята регистрация, като въведе валидни имейл, име и парола, с което се счита, че е приел общите условия. Shopper.Minamart.eu потвърждава извършената от потребителя регистрация, чрез изпращане на имейл до посочения от потребителя електронен адрес. След успешна регистрация между потребителят и Shopper.Minamart.eu се създават договорни отношения, като двете страни декларират, че са съгласни с тяхното съдържание и се задължават безусловно да ги спазват.

Цени и такси

Всички цени са в български лева и с включен дължим ДДС 20%, освен ако не е обозначено друго. Актуализацията на цените може да се извършва на всеки ден, затова цената на поръчката, която сте направили днес може да бъде различна утре.

Приеманe

Услугата за личен купувач от Shopper.Minamart.eu е достъпна само за нестопански цели. Запазваме правото си да отказваме поръчки от фирми или такива, които считаме, че са за търговски или други външни обекти. Въпреки, че винаги ще се постараем да се погрижим за поръчките Ви, възможно е потребителят да бъде ограничен до определен брой услуги, за да се гарантира наличността на всички наши продукти. Ако някой от поръчаните от Вас продукти не е наличен, ние ще се свържем с Вас за да Ви предложим заместващи услуги. При възникнала невъзможност да предоставим услугите, ще ви уведомим своевременно.

Доставка

Доставката се извършва на адреса, посочен от Вас. На един регистриран акаунт може да има повече от един регистриран адрес. Въпреки, че ще направим всичко възможно за да доставим стоките Ви в уговореното време, ние не носим отговорност в случай, че не успеем да го направим частично или изцяло, поради обстоятелства извън нашия контрол.

Ние ще изпълним Вашата поръчка до главния вход на адреса за доставка. По Ваше желание доставчикът може да донесе поръчката Ви до адреса за доставка, например до определен етаж в жилищен блок или до кухнята Ви, но само ако има Вашето позволение и счита, че това е безопасно и възможно да се направи, така както желаете. Ние винаги си запазваме правото да доставяме само до главния вход на адреса за доставка.

Моля, имайте предвид, че към момента, доставяме стоки само за територията на гр. Варна и населени места в радиус до 15 км, ако не е уговорено друго между клиента и Shopper.Minamart.eu. Нашата услуга за доставка, обхваща всички жилищни квартали на гр. Варна, както и курортните комплекси Св. св. Констатнитин и Елена и населените места в радиус до 15 км. Времето за доставка започва да тече от момента на потвърждаване на поръчката от вас. За доставки можете да изберете времева рамка в интервала от 9:00 до 18:00 за конкретният ден или за следващ ден, с максимален избор на доставка до 7 дни напред. 

При доставката на стоки, забранени за лица под 18 години, трябва да се положи подпис от пълнолетен възрастен. Shopper.Minamart.eu има политиката в случай, че лицето, което получава стоките, изглежда под 18 години да бъде изискан документ за самоличност. Ако липсва такова подобно доказателство и няма никого на тази възраст на адреса при извършване на доставката, стоките биват премахнати от поръчката и задържани от страна на доставчика. Ако се опитаме да доставим поръчката Ви на посочения от Вас адрес, но там няма никого за приемането на поръчката, то в такъв случай поръчката се анулира. При втори пореден такъв случай, профилът Ви се деактивира. По закон сме задължени да начисляваме такса за еднократни торбички, предадени на клиентите при доставка. Не можете да откажете част от поръчката на място при самата доставка.

Плащане

Плащането се извършва при потвърждаване на поръчката в онлайн магазина на Shopper.Minamart.eu. Можете да платите посредством кредитна карта (American Express, Mastercard или Visa), дебитна карта (Maestro, Visa Electron и др.), карта Минамарт клуб. Всички поръчки се плащат онлайн предварително в онлайн магазина на minamart.eu. Опцията Наложен платеж/Плащане при доставка, важи само за град Варна и населените места в радиус от 15 км.

Реклами

Shopper.Minamart.eu може да публикува рекламна или промоционална информация за Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Платформата за определен период от време. Потребителят се съгласява, че Shopper.Minamart.eu има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Вас, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрацията. В момента на регистрация потребителят има възможността да изрази съгласието си за получаване на бюлетин. Клиентът може да заяви желанието си, за отказ от бюлетина по всяко време чрез специалния линк във всеки бюлетин или като се свърже с Shopper.Minamart.eu, чрез контактите изложени в сайта. Отказът от получаване на бюлетин не означава отказ от даденото съгласие за сключване на договорни отношения. Рекламите на сайта имат информационен характер и по абсолютно никакъв начин не ангажира регистрираните потребители и клиентите с рекламираните марки и техните продукти. Shopper.Minamart.eu не носи отговорност за допуснати неточности в рекламните материали на рекламираните продукти или услуги.

Предложения

Моля, имайте предвид, че по-евтините предложения на нашия уеб сайт касаят продукти, за които бихме похарчили по-малка сума. По-здравословните предложения на нашия уеб за хранителни стоки препоръчват продукти, които са по-здравословни. Взимаме под внимание хранителните вещества, които са важни в процеса на хранене (протеини, фибри, плодове, зеленчуци и т.н.) и такива, които трябва да се приемат по-рядко (енергийни напитки, наситени мазнини, захар, натрий и т.н.). Въпреки, че се полагат усилия за предоставяне на точна информация, хранителните продукти постоянно биват изменяни, като хранителният им състав също може да варира. Затова Ви препоръчваме да не разчитате само на тази информация, а винаги да четете етикетите на даден продукт. Не сте длъжни да избирате тези предложения. При доставена поръчка можете да върнете даден продукт и да получите пълно възстановяване на неговата сума, ако считате, че той е неприемлив за Вас.

Прекратяване

Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

  • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора
  • по взаимно съгласие на страните
  • в писмен вид едностранно
  • с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна
  • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на Shopper.Minamart.eu. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение

Прекратяване

  1. Ние, нас, нашата, доставчика и т.н. означава Shopper.Minamart.eu онлайн магазин.
  1. Вие, Вашата, Вашите и т.н. означава клиента или потребителя.
  1. Поръчка означава електронен документ, представляващ комуникационна форма между Shopper.Minamart.eu и клиента, чрез който клиентът заявява на Shopper.Minamart.eu, намерението си за купуване на услугата личне купувач от онлайн магазина.
  1. Акаунт означава раздел от Shopper.Minamart.eu, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на клиента да изпрати поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му (поръчки и др.).
 1. Договор представлява сключения от разстояние договор между Shopper.Minamart.eu и купувача за покупко-продажба на услуги през сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Shopper.Minamart.eu.

Раздел Доставка

Ние се стремим да сме най-бързите в бранша, при набавянето на необходимите за Вас продукти – до 300 мин. за стандартна услуга Личен купувач Economy или таксата за услугата е БЕЗПЛАТНА за Вас. Важи за всички поръчки.

Пример: Поръчката Ви е приета и обработена от Минамарт оператор в 11:00 (ще получите и-мейл или СМС по телфона за потвърждение), за часова рамка на доставка от 15:00 до 16:00. Ако доставката е при Вас в 16:01, не дължите такса доставка.

Екипът на Минамарт извършва доставки до всички квартали на град Варна.

Работно време оператор, времеви слотове за доставка

Понеделник до Събота

Работно време – оператор – 9:00-18:00

Неделя – почивен ден

Времеви слотове за доставка за град Варна (за крайни квартали, географски местности и квартали без администартивен адрес, гр. Аксаково, с. Звездица, с. Казашко, с. Тополи, кк Св.св. Константин и Елена) – моля, уточнете срока за доставка с Оператор на тел: 0879 100 061

Понеделник до Събота

9:00-18:00 

Неделя – почивен ден

Покритие

 1. Град Варна
 2. Град Варна – крайни квартали, с административен адрес (Галата, кк Св. св. Константин и Елена)
 3. Град Варна – географски местности и квартали, без административен адрес (нужно е да посочите точните географски координати – Дъбов Дол, Балам Дере, Кочмар, Пчелина, Франга Дере, ж.к. Изгрев, Гледка, Сотира, Телевизионна Кула, Белица, Паметника, Ваялар, Акчелар, Св. Никола, ж.к. Бриз, Салтанат, Острова, Вилите, Зеленика)
 4. Извън територията на град Варна – гр. Аксаково, с. Звездица, с. Казашко, с. Тополи

Видове услуги Личен купувач, условия и срокове на изпълнение

 1. Град Варна

Прочетет повече на следния линк ТУК

5. За населени места извън град Варна и радиус над 15 км.

 • Доставка по куриер на Еконт – Таксата на куриера е за сметка на клиента или по предварителна уговорка с Оператор.

* За посочените територии по т. 2, т. 3 и т. 4 – преди да поръчате, моля, свържете се с оператор на Минамарт.

* Нямате точен адрес в покрайнините на Варна – за нашият Изкуствен Интелект Джордж не е проблем. Дайте си географските координати и оставете нашият ИИ Джордж да Ви открие, ние скоро ще сме пред Вас.

* В случай, че часовият слот, който желаете е зает. Моля, изберете следващият най-удобен за Вас.

– Поради необичайното натоварване за доставки, екипът на Минамарт, си запазва правото да ограничи броя на доставките за определен часови слот.

*Важно: Всички Услуги за личен купувач, се заплащат предварително в онлайн магазина Личен КупувачМинамарт. За целта трябва да притежавате – дебитна/кредитна карта или банкова сметка.

*Забележки:

 1. Заявката Ви трябва да е направена минимум 300 минути при Личен купувач Economy преди избраната от Вас часова рамка, ако е за същият ден.
 2. Също така, тя може да бъде насрочена и за следващия ден или за след два и повече дни. Ако поръчката Ви е насрочена за следващият календарен ден, поръчката ще бъде доставена в посочената от Вас часова рамка, ако отговоря на условията за минимална услуга.
 3. Няма минималната стойност за поръчка – важи за поръчки за град Варна!
 4. Можете, да заявите да получите направената от Вас поръчка в Минамарт локация – магазин или автомат на наши куриери партньори, като такса доставка е за Ваша сметка, в случай, че искате да я получите същият ден. Ще бъде готова за прибиране до 5 часа (300 мин) след часа на приемане и обработка.

Раздел Плащане

Плащането се извършва предварително онлайн в страницата на Shopper.Minamart.eu, след като потвърдите поръчката си или на място в магазина, по един от следните начини:

  • На ПОС терминал – При доставка (Важи само за гр. Варна и населени места в радиус до 15 км) за вече утвърдени клиенти (мин. 5 използвани услуги Личен купувач).
  • С Дебитна/Кредитна карта
  • По банков път
 • Минамарт Клуб предплатена карта (закупена от магазинната мрежа на Минамарт или поръчана онлайн)

Раздел Законови условия

С използването на този Уеб сайт Вие заявявате, че сте отговорни за поддържането на вашия профил и парола и за защитен достъп до вашия компютър. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрация, да има достъп до информацията на всички свои поръчки за закупуването на стоки и услуги през www.shopper.minamart.eu, да променя паролата си за достъп, да се абонира или откаже абонамент за получаване на информационен бюлетин на SHOPPER.MINAMART.EU.

Вие сте отговорни за всички дейсности, които настъпят вследствие на използване на вашата парола или профил. „МДМ ПАРТНЪРС” ООД не носи отговорност за загуби или повреди породени от неспазване на вашите отговорности и задължения според тези установени Общи Условия.

За да закупите продукт или да използвате услуга предлагани от този Уеб сайт, Вие трябва да се регистрирате и/ или да предоставите изисканата от нас информация. С въвеждането на каквато и да е информация на този уеб сайт, Вие заявявате и гарантирате, че (1) Вие сте на поне 18 годишна възраст; (2) използвате своята действителна самоличност; (3) Вие сте поредоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация; и (4) Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна.

Електронна комуникация

Когато посещавате нашия Уеб сайт, купувате продукти или услуги през Сайта, или се отнесете към нашия отдел „Връзка с Клиенти”, вие комуникирате с нас електронно или дистанционно. Ние също ще комуникираме с вас чрез имейл или обаждане, или обновяване на информация на Сайта.

С използването на Сайта Вие се съгласявате с това, че всички споразумения, бележки, оповествявания и друг вид комуникация, която ние предоставим електронно съответстват на всички законови изисквания, че тази комуникация е в писмена форма.

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките

4.1. Политика за връщане на стоки, обезщетяване на картодържатели и отказ от направени поръчки

(1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 3 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на стоковите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

– за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики (храни и напитки);

– за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

– за всяка, поръчана от Потребителя стока, която е била разопаковани и/или отворени от него и това е засегнало количествените и качествените и характеристики;

(3) В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1 от настоящата разпоредба, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Ползвателят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако последният не е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(4) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(5) Ползвателят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи своевремнно писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе или на имейл: help@shopper.minamart.eu

(6) При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Данни за Minamart.eu

Сайтът Shopper.Minamart.eu се притежава и обслужва от МДМ Партнърс ООД (Регистрационен номер на дружеството по ДДС BG201086709; дружество, регистрирано в Република България, чието седалище е в гр. Варна , ул. Е. Георгиев, бл. 20Б, ап. 52 , тел. 0897 860992.

© Shopper.Minamart.eu 2020 Всички права запазени